ฝน ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง

เกณฑ์ (มม.)

เรดาร์

ชื่อสถานี ที่ตั้ง ข้อมูลล่าสุด ฝนสะสม

ระดับน้ำ

สถานีหลัก
ลุ่มน้ำ bid ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
สถานการณ์

เขื่อน


เขื่อน น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ลบม./วัน)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ
(%เทียบกับรนก.)
ใช้การได้จริง
(%เทียบกับรนก.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบม./วัน)
ข้อมูล ณ วันที่

คุณภาพน้ำ

ชื่อสถานี จังหวัด ข้อมูลล่าสุด ความเค็ม
(g/L)
ออกซิเจน
(mg/L)
กรด-ด่าง
(pH)
ความขุ่น
(ntu)
ความนำไฟฟ้า
(µS/cm)
สารละลาย
(mg/L)
คลอโรฟิลล์
(qg/L)
อุณหภูมิ
(c)
ความลึก
(m.)

พายุ แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ

แผนที่เส้นทางพายุที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย

ที่มา : University College London

* เกณฑ์บอกระดับพายุ

ภาพเมฆที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทย

ภาพถ่ายล่าสุด จากดาวเทียม

ที่มา :

คาดการณ์ฝน

* โดยทั่วไปความแม่นยำของการคาดการณ์สภาวะฝนจะลดลงเมื่อระยะเวลาคาดการณ์ยาวขึ้น โดยจะมีความแม่นยำสูงสุดที่ 3 วันข้างหน้า โปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้

ภาพเคลื่อนไหว

คาดการณ์คลื่น

แผนภาพคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นล่วงหน้า 7 วัน ความละเอียดสูงจากแบบจำลองคลื่นทะเล (SWAN Model)

ภาพเคลื่อนไหว

พื้นที่เกิดสาธารณภัย

--